Komab och Exploratoriet i skolsamarbete genom ”Teknik på turné”

Komab och Exploratoriet i skolsamarbete genom ”Teknik på turné”

Science centret Exploratoriet i Skellefteå driver under två år projektet Teknik på turné. Programmet riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs nio i Skellefteås och Norsjös kommuner. Syftet är att väcka teknikintresset hos barn och ungdomar i redan tidig ålder. Ett av projektets samarbetsföretag är Komab.

Skellefteå med sin starka industri- och teknikprofil står de närmaste åren inför en stor kompetensbrist inom de tekniska och naturvetenskapliga yrkena. Ett sätt att lösa utmaningen är att Skellefteå kommun tillsammans med näringslivet i regionen har skapat Exploratoriet.

Tanken är att nå barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium men även att Exploratoriet ska bli en attraktion för familjer och andra besökare.

Teknik på turné

Syftet med Teknik på turné är att erbjuda skolorna ett komplement till sin undervisning inom teknik, innovation och entreprenöriellt lärande. Teknik på turné finns för årskurserna F-9 och är kopplat till den svenska läroplanen Lgr 22.

– Vårt mål är att säkra den framtida kompetensförsörjningen och att locka till naturvetenskap och teknik. Teknik på turné är ett program som på kort tid blivit uppskattat av både oss, elever och pedagoger, säger Sara Stengård, VD för Exploratoriet.

Att turnera är en bärande del i konceptet.
– Vi har vänt på det. I stället för att skolorna kommer hit, kommer vi till dem. Vi möter eleverna och pedagogernas i deras egen miljö och tack vare det kan vi nå överallt. En av de allra största vinsterna är att vi kan komma ut till så många elever i både stad och landsbygd. Alla får möjlighet till samma utbildning. Likvärdighetsaspekten är jätteviktig, berättar Sara.

Sara Stengård, VD för Exploratoriet.

Samarbete med företag

I projektet finns även lokala företag med som partners. Ofta genom att komma med olika praktiska utmaningar som eleverna ska lösa under tiden Teknik på turné är på plats i en klass.
Komab deltog hösten 2022 och våren 2023 vid en skola i Norsjö.

– För oss har det varit naturligt att delta i Teknik på turné sedan vi fick första möjligheten, säger Pontus Granberg, VD för Komab.

– Vi är ett teknikkonsultföretag på tillväxt och ser att det finns ett stort resursbehov både hos våra kunder och oss själva, men det är svårt att rekrytera. För att branschen i vår region ska lyckas långsiktigt måste vi bygga underifrån och hjälpas åt för att locka unga till tekniska utbildningar. Det är en vinst för alla. Det här är ett sätt för oss att bidra både till en fungerande bransch och till ett framtida samhälle, betonar Pontus.

Pontus Granberg, VD för Komab

Pontus Granberg, VD för Komab.

Så funkar det

Teknik på turné bygger på att Exploratoriet kommer till skolan på tisdagen under den vecka som bokats. Allt material är komplett och inspirationslektioner genomförs med eleverna och lärarna. Därefter jobbar man på egen hand resten av veckan tills materialet samlas in och kursen summeras. Det aktuella företaget medverkar oftast också vid elevernas redovisning.

För vissa minde skolor kan upplägget se lite annorlunda ut och för årskurserna 7–9 kan formen anpassas för att matcha schemaläggningen. Till varje årskurs finns en lärarhandledning och möjlighet till fortbildning innan genomförandet.

Praktiskt och uppmuntrande

Gemensamt för alla årskurser är den tekniska inriktningen med fokus på styr- och reglerteknik och programmering. Exploratoriet har tagit fram material som passar alla årskurser. Till exempel programmering med Osmo-lärplattor för de yngsta, programmering med Lego WeDo eller Lego Essentials för de något äldre och en innovationsutmaning med konstruktion och programmering. De allra äldsta får programmera smarta styrningar med sensorer och motorer och göra lösningar som finns i samhället genom Microbit.

– Allt bygger på att man får prova och testa med sina egna händer. Det är inget man bara läser om i böcker eller gör digitalt via en skärm. Barn och ungdomar har ett behov av att få klämma, känna och se. Det lär man sig mycket av och det skapar en förståelse, berättar Thomas Löfgren, pedagog vid Exploratoriet och som varit med och utvecklat Teknik på turné.

– Vi är också tydliga med att alla ska uppleva att det är lätt att lyckas, att teknik inte är något som är svårt eller bara för vissa. Vi uppmuntrar bredden och ser ofta wow-upplevelser inte minst hos tjejer. Det händer även att föräldrar hör av sig och undrar vilket material vi använder och att intresset spridit sig hemma i familjen, säger Thomas.

Thomas Löfgren, pedagog vid Exploratoriet.

Givande med företag och näringsliv

Under våren 2023 har mellan 10–15 företag varit engagerade i Teknik på turné.
– Det är en stor fördel att jobba med företag, vi märker att det blir en positiv verklighetsförankring. Eleverna känner att arbetet de gör blir på riktigt, en extra utmaning och att man växer i rollen. Det blir också en brygga mellan skola och näringsliv, säger Thomas.

– Eftersom Teknik på turné jobbar med programmering och styrning och Komab gör det i sin vardag är det ett exempel på att samarbetet ger ytterligare en styrka, fortsätter han.

Ambitionen är att samarbetet mellan Komab och Exploratoriet kan fördjupas.
– Förutom att delta på plats i skolprojekt planerar vi exempelvis att Komab ska vara föredragshållare i en branschkonferens för tekniklärare och tala om nyttan med den här typen av projekt och samarbeten mellan skola och näringsliv, berättar Thomas.

Uppmuntrar utbildningssamarbeten

– Vi värdesätter samarbetet med Exploratoriet högt och är glada över att få vara delaktiga. Skolor och utbildningar är viktiga. Alla insatser som kan bidra till att säkra kompetensen och göra Skellefteå-regionen fortsatt framgångsrik är värdefulla, säger Pontus Granberg.

Andra exempel på liknande engagemang är att Komab under några månader det senaste året har stöttat en av Skellefteås gymnasieskolor med expertis ett par dagar i veckan. Komab sitter även med i en referensgrupp för en yrkeshögskola i stan inför en ny potentiell utbildning.

FAKTA:

  • Exploratoriet är den tjugonde medlemmen i Föreningen Svenska Science Center, FSSC.
  • Under 2022 mötte Teknik på turné 1699 elever.
  • Materialet användes vid 6960 lektioner.
  • Teknik på turné är en av flera program som Exploratoriet erbjuder.
  • Läs mer om Teknik på turné här: https://exploratoriet.se/teknik-pa-turne/
Kontakta ossBeställ vårt nyhetsbrev
Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.