products_menu_1RörverkStålverkBuntformningFordonsindustriPapper & MassaRenholmen
Genom förvärv av Renholmens produktprogram för stål, bil och mekanisk industri övergick ansvaret för tidigare levererade anläggningar till Komab Industriteknik. När det gäller service, reservdelar eller nybyggnad, kontakta: ronnie.stenlund@komab.nu
KomabNorrmekanik
Genom förvärv av Komab från Sorb koncernen 2001 övergick ansvaret för tidigare levererade anläggningar till Komab Industriteknik. När det gäller service, reservdelar eller nybyggnad, kontakta: ronnie.stenlund@komab.nu
Komab Industriteknik AB , Södra Järnvägsgatan 50 , 931 32 Skellefteå , +46 (0)910 717 960