Komab Industriteknik AB , Södra Järnvägsgatan 50 , 931 32 Skellefteå , +46 (0)910 717 960